Beste leden,

Zoals bekend hebben enkele bestuursleden aangegeven te willen stoppen of hun functie/taak te willen wijzigen.

Dit zal bekrachtigd moeten worden tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Helaas kan deze ALV (was gepland op donderdag 22 oktober) i.v.m. de coronaperikelen niet doorgaan.

Totdat de nog te plannen ALV heeft plaatsgevonden zullen alle bestuurders hun huidige functie/taak blijven uitvoeren.

 

Bestuur vv G.W.V.V.