Notulen vergadering VDVV 20-04-2015

Ingekomen Post

-Algemene ledenvergadering VKK: we melden ons officieel af.

-Factuur GWVV, verrijdbare doelen: Judit vraagt om wat aanpassingen, daarna kan deze betaald worden.

Notulen + actiepunten vorige vergadering

Notulen worden goedgekeurd. Sandra plaatst ze op de site. Actiepuntenlijst is weer actueel.

Hoofdstaat: stand van zaken

De inloopavond had een hoge opkomst. Op 29 april wordt door Hoofdstraatgroep en gemeente door de straat gelopen en a.d.h.v. de nieuwe plattegrond het plan besproken. Daarna wordt plan nog evt. aangepast. Tijdens de jaarvergadering wordt het plan gepresenteerd.  

Jong-Inn V-V

25 April kan Jong-Inn V-V weer niet door gaan i.v.m. concert fanfare. Sandra zet dit op FB en Twitter. 30 Mei zou de eerst volgende keer zijn en de laatste keer is 27 juni. Voor de volgende keer willen we evt. cupcakes gaan versieren. Jeroen vraagt bij Patrick na wat een workshop kost.

Herbestemming kerk

Wim en Judit gaan de enquêtes uitwerken. A.d.h.v. deze resultaten zal Wim in overleg met de heren gaan. Tijdens de jaarvergadering zal de stand van zaken besproken moeten worden.

Discussie-avond ‘Kernachtig Oude-Ijsselstreek’

Er volgt nog een overleg met Silvolde. Maar mede i.v.m. gebeurtenissen binnen B&W komt dit even op de lange baan.

Status Möll

We willen voor de jaarvergadering Walter een keer uitnodigen om de stand van zaken te bespreken. Via de gemeente horen we geen nieuws.

Activiteitenplatform

De brieven en mails zijn de deur uit. Enkele sponsoren hebben om een factuur gevraagd. Judit gaat hiervoor zorgen.

Groene Belevingsruimte

Kas is in opbouw. Een raam is kapot gegaan. Zal worden vervangen. Het zou mooi zijn als school nog voor de zomervakantie ‘iets’  zou kunnen doen in de tuin. Wim houdt hierover contact met Marcel.

 

Jaarvergadering

We plannen de jaarvergadering op 2 juni. Hiervoor moeten we even met SGVV om de tafel om e.e.a. door te spreken. Sandra gaat starten met jaarverslag. Judit met jaarrekening. Bestuursverkiezing: Wim en Sandra zijn vorig jaar herkozen. Joris en Jeroen zullen dit jaar aftreden en hierkiesbaar zijn.

 

Rondvraag

-Is er nog ruime voor en Jeu de Boulle baan bij ‘t Dorpshuus? Is er nog behoefte aan?

-Fanfare heeft er voor gezorgd dat 10 km van de avondvierdaagse langs ‘t Dorpshuus loopt. Dit kan dan zorgen voor een gezellige avond in ‘t Dorpshuus. Promoten!

-Vraag vanuit fanfare: hoe kunnen we rondom het dorp fysiek meer reclame maken voor evenementen in het dorp? Verwisselbare borden? Nemen we mee naar de jaarvergadering

- Wim is bezig met een steamer zodat er door ouderen gegeten kan worden in ‘t Dorpshuus i.s.m. tafeltje dekje en Els Versleyen. (zie plan provincie)

 

Datum volgende vergadering

13 mei 19.30u

 

Toevoegingen:

 

-Jaarvergadering wordt voorlopig gepland op 2 juni i.v.m. avondvierdaagse.

-Jong-Inn V-V wordt gepland om 22 mei ivm jeugdkamp voetbal en Jan Rieken toernooi

 

 

Delen