Notulen
vergadering Bestuur VDVV Varsselder

Datum : Woensdag 13-09-2023
Locatie : ’t Dorpshuus tijd: 19.30 uur

Aanwezig: Wim, Gwenda, Jelle Sonja ( gebiedsmakelaar ) Lucy
Joyce : oriënteert loopt paar maanden mee

Opening & mededelingen :

• Welkom Joyce. Zal een aantal maanden meelopen en zich oriënteren welke bestuurstaken energie geven. Welkom.

• Voortgang woningbouw: Er heeft een goed opbouwend gesprek geweest met Sonja Gijs Wim en Lucy. Afspraak dat we meer structureel gaan overleggen. Bij bijzonderheden delen we inhoud in vorm van verslag. Plan Hoofdstraat ( Koops ) ligt in voortgang in procedure. Bezwaar in vorm van borden gezien ook door VDVV. Vraagt geen actie van ons, recht van bezwaar heeft een ieder.

• Mail met idee van flessenbak binnen terrein school/ dorpshuus besproken. Bestuur VDVV ziet voor en nadelen maar wil ook graag horen hoe horeca dorpshuus hier over denkt. Actie: Lucy zal navraag doen bij horeca team Dorpshuus

• Uitwisseling 22 september. Wim heeft alle acties lopende in samenwerking met Sandra. Lucy kijkt na of ze kan aansluiten.

Jaarvergadering en actie en agenda:

Voorstel agenda: start 19.30
o Presentatie Veilig Buitengebied ( 30 minuten)
o Presentatie Pius X ( 15 minuten)
o Jaaroverzicht inhoudelijk en financieel ( 15 minuten )
o Bestuur vaststellen / verkiesbaar
o Stand van zaken woningbouw
o Afsluiting 21.00 met drankje van VDVV

Actie: maken van Power Point presentatie ( Lucy maakt start)
Navraag bij Leo en Toon of zij nog iets willen vertellen Dorpshuus en Kerkgebouw

Notulen vorige vergadering vastgesteld kan worden geplaats op de site.
Actie Wim en Lucy

Projecten:
• Levend landschap:
Idee van Gwenda voor werken met beeld en geluid op de QR code wordt enthousiast ontvangen. Sluit ook aan bij visie van gemeente leefbaarheid voor iedereen.
Afspraak verder idee gaan uitzoeken:
Gwenda gaat kosten uitzoeken QR codes
Sonja vraagt na waar gemeente mee heeft gewerkt bij de beweegroute

• Nieuw logo VDVV en verder ontwikkelen van grafisch vormgever. Navraag bij Nienke wat haar mogelijkheden zijn of dat zij iemand kent. Actie Wim
• Kerkgebouw en verlichting: Verloopt tot nu toe traag Geld is beschikbaar maar kerkbestuur heeft tijd nodig voor oppakken actie. Wim volgt en ondersteunt waar nodig en wenselijk de voortgang.

• Werken met Windows 365 : Loopt is Jelle mee bezig.

• Spandoeken : bijna gereed rond Jelle af.

• Verzoek project mobiliteitsplan: In ieder geval iemand van dorp laten mee participeren. Vraag zal via website worden voorgelegd Lukt dit niet dan al Lucy deelnemen. Actie Wim vraag op de website plaatsen.

• Overleg Veilig Buitengebied: Melkaart is gereed voor verspreiding Afspraak met 30/ 60 km sticker en brief verspreiden. Concept brief opstellen stickers bestellen actie Lucy

  1. Rondvraag en WVTK

 Back-up voor 2e persoon die teksten kan plaatsen op de website etc. naast Wim Jelle zal dit gaan doen. Actie overleg met Joris
 Back-up voor 2e persoon bankzaken: Gwenda zal meekijken op de bankrekening etc. via app. Voorstel ook van de kascommissie om dit te organiseren. Actie Lucy
 Spandoek Veilig verkeer: Op jaarvergadering aangeven dat deze ook op verzoek kan worden geplaatst. Nu begin hoofdstraat plaatsen Actie Jelle en Lucy
 Lijst betaalde sponsoren delen met Wim actie Lucy

Planning vergaderingen 2023
• 11 oktober jaarvergadering
• 18 oktober
• 22 november

.