Notulen:
vergadering Bestuur VDVV Varsselder
Datum : Woensdag 17-05-2023
Locatie : ’t Dorpshuus tijd: 19.30 uur
Aanwezig: Wim, Gwenda, Jelle Lucy
Opening & mededelingen :
• Verzoek bijdrage in de kosten voor 4 daagse is akkoord. Organisatie zal voor dit jaar akkoord krijgen. Bestuur is van mening dat dit valt onder oudercomité en school. Maar gezien moeizame samenwerking dit jaar akkoord. Actie: Lucy akkoord naar Fabienne. Opstellen flyer,  Jelle zal contact opnemen of er hulp nodig is.
• Bijeenkomsten Veilig Buitengebied: bijeenkomst 17 mei is geannuleerd in Heelweg gezien lag opkomst.
• Voor Varsselder-Veldhunten in combinatie met Netterden stond bijeenkomst op 4 juni. Nu ON HOLD
• DBO vergadering van 31 mei is geannuleerd. Nieuwe datum nog niet bekend..
Besproken lopende zaken of gesprekken welke er hebben plaatsgevonden
Woningbouw geen bijzonderheden te vermelden. Wim en Lucy hebben juni nog gesprek met de Gemeente.
Spandoek: geeft goed beeld van onze dorpsactiviteiten. Voor 2e helft 2023 zal Jelle verenigingen vragen of ze hun activiteiten willen vermelden.
Van kerk naar kroeg en kerkgebouw acties: Leader formulieren etc. zijn allen ingediend. Verder actie verlichting loopt.
Project ommetje: Uitzoeken op welke wijze en waar bordjes maken QR code mogelijk is. Actie Gwenda    Uitwerken informatie van Nardy
.Rondvraag en WVTK
• Planning vergaderingen 2023
• 17 mei
• 21 juni
• 13 september
• 18 oktober
• 22 november
• Actuele lijst sponsoren VDVV: actie Lucy zal de lijst opstellen en delen met bestuur. Wim stuurt voorbeeld brief op
• Sponsor bijdrage zal in juni worden verstuurd . Contributie september Actie Lucy
• Jaarvergadering plannen in september:
o Dorpshuus vragen naar voorkeur datum
o Daarna school en kerk e.a. benaderen.


Notulist : Lucy