Logo VDVV transparant klein   ProvGelderland Rabobanklogogemeentelogo     KernmetPit

In januari 2016 is er gestart met een afstudeeronderzoek vanuit de HAN, op verzoek van de VDVV, om vanuit het kind perspectief van een 4 tot 12-jarige na te gaan hoe het is om op te groeien in het dorp Varsselder-Veldhunten. Dit afstuderzoek is onderdeel van het project Krachtige Kernen (KRAKE).

De onderzoeksvraag die hierbij hoorde luidde: “Hoe ervaren de 4 tot 12-jarigen van basisschool Pius X, wonend in Varsselder-Veldhunten, de leefomgeving in het dorp? Uit de resultaten bleek dat de meeste kinderen tevreden zijn over het dorp Varsselder-Veldhunten. De meeste kinderen hadden / hebben nog wel als wens om betere speelgelegenheden te krijgen, dit vooral in de vorm van een nieuwe speelplek.

De afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt om de wens van kinderen voor een nieuwe speelplek gerealiseerd te krijgen. Op de oproep die we vorig jaar als VDVV gedaan hebben om zich aan te melden voor een werkgroep, hebben diverse dorpsbewoners gehoor gegeven. Zij zijn als werkgroep aan de slag gegaan met de inhoudelijke kant van de speelplek. De samenstelling van deze werkgroep was zeer divers. Ouders met jonge kinderen, basisschoolkinderen, tieners, volwassenen, senioren . Met elkaar hebben zij keuzes gemaakt voor de invulling. Het zou een plek moeten worden voor jong en oud, waarbij ontmoeten maar ook spelenderwijs bewegen centraal staat. Uiteindelijk is hierdoor een speel- en beweegplek voor alle generaties gecreeerd.

jeugdspeelplek  Jong Inn KRAKE  20170131 201400

De rol en wens van de VDVV was om alle ideen van de werkgroep gefinancierd te krijgen. De financiering hebben we ondertussen zover rond dat we opdracht voor realisatie geplaatst hebben. Als alles volgens planning verloopt dan kan jong en oud in de zomervakantie genieten van de nieuwe speel- en beweegplek. De toekenning van subsidie van de provincie Gelderland ( "Leefbaarheidsinitiatieven")heeft ons hierbij enorm geholpen. Met dit project doet de VDVV ook mee aan ‘Kern met Pit

Als VDVV zijn wij erg tevreden met het eindresultaat, maar vooral ook met de wijze waarop naar realisatie is toegewerkt: Dóór bewoners, vóór bewoners.

De realisatie van de speel- en beweegplek is een verbetering van de woonomgeving wat bijdraagt aan de kindvriendelijkheid van ons dorp. Zowel voor de jeugd als voor de aanwonende senioren is de verdwenen speelplek een enorm gemis. Wat is er mooier dan, geredeneerd vanuit de vergrijzing die ook onze dorpsgemeenschap treft, om het spelen /bewegen voor jong en oud te stimuleren. Dit draagt zowel bij aan de vitaliteit van jeugd en ouderen als het voorkomen van een sociaal isolement. Dit vergroot de sociale samenhang van ons dorp: “Jong en oud samen in beweging!”


Dit plan maakt onderdeel uit het Activiteitenplan van de VDVV. Dit is een “ levend’ document. Activiteiten hierin beschreven dragen bij tot het leefbaar /vitaal houden van het dorp. Door te investeren in het saamhorigheidsgevoel wordt krimp geen bedreiging maar een kans om de samenwerking verder uit te bouwen.

Zoals het is    / Zoals het wordt                                                                                                      

beweegplek       Afbeeldingsresultaat voor krake project

                     overzichtsfoto