Beste mede  dorpsgenoten,

Als afronding van het succesvolle project van “kerk naar kroeg” willen we als Vereniging Dorpsbelangen V-V nog graag  één deelproject realiseren, namelijk “ het kerkgebouw, een baken van licht” .

Met dit project willen we aan de buitenzijde de kerktoren uitlichten met behulp van (led)verlichting. Hiermee geven we het kerkgebouw nog meer symbolisch weer een centrale plek in het dorp.

Aan de binnenzijde van het kerkgebouw willen we de gewelven uitlichten middels (led) verlichting. 

We hebben de afgelopen tijd gemerkt dat dit project erg leeft als wens binnen u als dorpsbewoners.

Hoe mooi zou het zijn, om dit initiatief  op korte termijn met behulp van alle vereniging / inwoners te kunnen realiseren. Juist nu de dagen korter worden en we weer richting de feestdagen gaan.

Als VDVV hebben we vertrouwen in de gezamenlijke realisatie van dit project. Om dit vertrouwen ook uit te stralen, staat VDVV garant voor € 3000.

Met de garantie van deze bijdrage, zijn bijna de helft van de openstaande  projectkosten gedekt.

Het is mooi om te zien dat de beoogde samenwerking tussen beide gemeenschapshuizen meer en meer vorm krijgt.

We zien de stoelen regelmatig verhuizen tussen beide gemeenschapshuizen.

We hopen van harte dat iedereen dit ( dorps) initiatief wil helpen slagen, middels een financiële bijdrage.

De 1 financiële toezeggingen vanuit het dorp hebben we ondertussen binnen. ( Vereniging kerkgebouw / Dorpshuus / Gilde en werkgroep "Sterk voor de kerk"

Deze toezeggingen en de garantstelling vanuit VDVV maakt dat we ( met dank aan onze vrijwilligers)  al begonnen zijn met de voorbereidingen voor de ( duurzame Led) verlichting aan de buitenzijde om de kerktoren uit te lichten. Dit op een wijze waardoor onze kerktoren een duurzame baken van licht wordt.

 Wij hopen dat u net zo enthousiast bent als wij en ons wilt helpen dit project te realiseren.Met uw hulp staat ons kerkgebouw, nog voor de komende Kerstdagen in het licht.

Elke financiele bijdrage is welkom op het hieronder genoemde Rabobanknummer van Vereniging Dorpsbelangen Varsselder - Veldhunten

 Rabobank NL21 RABO 0363856668  onder vermelding van: “ bijdrage verlichting kerkgebouw"

      thumb 20231104 091037   thumb 20231104 154607 IMG 20211220 WA0009