As. woensdagavond 11 oktober organiseert Vereniging Dorpsbelangen V-V weer haar jaarlijkse jaarvergadering. Aanvang: 19:30 uur. Ook dit jaar weer in de vorm van een dorpsavond. Op deze wijze bent u als inwoner op een avond weer helemaal bijgepraat wat betreft alles wat er speelt in het dorp.

We zien u allen graag deze avond.

Want samen maken we dat het in Varsselder - Veldhunten niet alleen goed wonen is, maar bovenal ook goed laeven is!!

 

Programma voor deze avond onder voorbehoud:

Opening en vaststellen agenda

• “Ondertussen in het buitengebied” Een presentatie van Carmen Cattier gericht op veiligheid in het buitengebied. De focus ligt hierbij op het risico en het herkennen van drugscriminaliteit.

• Basisschool Pius X Kennismaking met de nieuwe directeur van de Pius X; Marvin Philipsen. Daarnaast zal hij een toelichting geven over de ontwikkelingen op de basisschool.

 

• Bestuursverkiezing o Jelle Boland (verkiesbaar)

 Wij zijn dringend op zoek naar aanvulling! Kom gerust eens vrijblijvend meekijken, dit kan zowel projectmatig als bestuurlijk.

• Jaarverslag VDVV2022 Het jaarverslag is gepubliceerd op de dorpssite en kunt u vinden door hier te klikken.

• Financieel overzicht, kascontrole en vaststellen contributie

Financieel verslag over 2022 door penningmeester Lucy Aalders

. • Informatie woningbouw Terugkoppeling stand van zaken over de overleggen met de gemeente.

• Rondvraag

• Sluiting vergadering met aansluitend een drankje van de VDVV

Wij hopen u graag te verwelkomen!

 

Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten Lucy Aalders, Gwenda Luppes, Jelle Boland en Wim Klompenhouwer