Woensdagavond wordt het concept woonplan Varsselder -Veldhunten 2020 -2024 gepresenteerd.Helaas moeten we dit op een digitale wijze laten plaatsvinden.

Op 16 december worden tijdens de digitale dorpsavond drie locaties in Varsselder en een vierde in Veldhunten gepresenteerd.  In deze presentaties wordt aangegeven welke types woningen (starters, senioren, tweekappers en vrijstaand) en het aantal woningen in combinatie met de landschappelijke inpassing en groen gebouwd kunnen worden.

De digitale dorpsavond begint om 20.00 uur. Wilt u meedoen via chatfunctie dan moet u zich vooraf aanmelden via deze link. Via de chat en ook vooraf kunnen vragen gesteld worden en reacties worden gegeven. Maximaal 100 personen kunnen meedoen via ZOOM met chatfunctie. U kunt de avond ook volgen via het YouTube-kanaal van Varsselder - Veldhunten volgen.

Mocht u deze avond niet kunnen kijken dan blijft via YouTube de Dorpsavond voorlopig te zien.

Deel dit bericht met familie, vrienden en bekenden. Hoe meer mensen meedoen of meekijken via YouTube, hoe beter!

Had je, je nog niet opgegeven voor een wonen in Varsselder -Veldhunten, maar wil je dit alsnog doen,meld je dan sowieso aan!! deze link

Je kunt je nog opgeven!! 

Hoe....legt DKK / Peter van Heek je morgenavond uit.

denkmeepraatmeedoemee Logo VDVV transparant zonderlijn