Presentatie concept Woonplan Varsselder-Veldhunten 2020-2024 tijdens digitale Dorpsavond op 16 december 2020,  Aanvang 20.00 uur.
Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten nodigt u uit om deel te nemen aan de digitale dorpsavond op 16 december.

Tijdens deze avond wordt het concept woonplan Varsselder-Veldhunten 2020-2024 gepresenteerd. In dit plan zijn de uitkomsten van het uitgevoerde Woonwensenonderzoek vertaald in vier plannen waar woningbouw de komende jaren mogelijk en wenselijk is.

Dit betreft woningen met prijsklasse tot € 225.000, prijsklasse € 225.000 - € 325.000 en prijsklasse hoger dan € 325.000.
Op 16 december worden tijdens de digitale dorpsavond drie locaties in Varsselder en een vierde in Veldhunten gepresenteerd.

In deze presentaties wordt aangegeven welke types woningen (starters, senioren, tweekappers en vrijstaand) en het aantal woningen in combinatie met de landschappelijke inpassing en groen gebouwd kunnen worden.
De digitale dorpsavond begint om 20.00 uur. Wilt u meedoen via chatfunctie dan moet u zich vooraf aanmelden via deze link. Via de chat en ook vooraf kunnen vragen gesteld worden en reacties worden gegeven. Maximaal 100 personen kunnen meedoen via ZOOM met chatfunctie. U kunt de avond ook volgen via de deze link.

Mocht u deze avond niet kunnen kijken dan blijft via YouTube de terugkoppeling van het Woonwensenonderzoek voorlopig te zien.

Dit bericht kunt u delen met familie, vrienden en bekenden !

woonwensen1