Komende woensdag ( 16e)  organiseert Dorpsbelangen V - V  weer een dorpsavond / jaarvergadering.

Naast de de standaard zaken zoals jaarverslagen komen zaken aan de orde zoals :

  • Stand van zaken woonwensenonderzoek
  • project "Levend Landschap"
  • Dorpswebsite
  • Terugblik /vooruitblik

Wisselingen in bestuur Dorpsbelangen. Vindt je het leuk om dorpsbreed te denken dan zoeken we jou. Dit kan in bestuursfunctie, maar ook projectmatig.

DWDD

Bestuur van 't Dorpshuus zal u bijpraten over hoe 2019 verlopen is.  Zij zullen ook duidelijkheid verschaffen in de status van de geplande verbouwing.  Gaat dit door, of niet?

Hieraan gekoppeld zit ook het idee van het creeren van een fysieke verbinding tussen Kerkgebouw en Dorpshuus. Ook de herinrichting voorzijde kerkgebouw is onderdeel van dit plan.

Om deze plannen te kunnen realiseren is er naast geld ook veel zelfwerkzaamheid vereist.

Willen we met allen nog een keer de handen uit de mouwen steken en ons dorp verder toekomstbestendig maken?

Want wij allen als vrijwilligers zijn het grootste kapitaal. Zonder u,met ieder zijn eigen kwaliteiten, realiseren wij niets!!

Wij zien u graag woensdagavond, 19;30 uur loccatie: 't Dorpshuus.

Uiteraard met inachtneming van de geldende "corona "regels.

denkmee