De wereld draait door, … of toch niet?


Juist nu we 75 jaar bevrijding herdenken, vechten we opnieuw tegen een vijand. Deze keer een onzichtbare. Een virus dat in staat blijkt binnen een korte tijd een hele wereldeconomie stil te leggen. Net als toen staan er mensen in de frontlinie om de vijand te bestrijden. Samen staan we sterk en in saamhorigheid vinden we elkaar. Toen en nu.
De zorgsector opeens weer onmisbaar, meesters, juffen, docenten, pedagogisch medewerkers worden door onze kleine dorpsbewoners gemist. De digitale wereld biedt ons gelukkig veel in deze tijd, maar persoonlijk contact is toch onvervangbaar. Iedereen mist het contact met familie, vrienden en buren. Wie had dat een jaar geleden durven denken dat de wereld er nu zo uit zou zien?
Toch draait de wereld door. Zo was in de omgeving ergens het hoogste punt van de (ver)bouw bereikt. Volgens goed Achterhoeks gebruik tijd voor ” de meiboom”. Het is een symbool waarvan men hoopt dat de nieuwbouw net zo groot, sterk en stabiel mag worden als de boom. Het is een teken van meeleven, een felicitatie van familie, vrienden of buren met de nieuw-/verbouw. Eveneens is het een stille hint om, wanneer alles achter de rug is, een avond te worden uitgenodigd. Maar ja hoe krijgen we die boom met hooguit zijn tweeën omhoog en dan ook nog met 1,5 tot elkaar in acht nemend?
’t Dorpshuus is voorlopig ook nog gesloten. Ook die plek waar we elkaar ontmoeten valt weg. Juist dat was de plek waar verbindingen werden gelegd. Ons rijke verenigingsleven kan zich gaan focussen op het volgend seizoen. Ons al jaren geleden ingezette pad qua samenwerking maakt dat de financiële schade bij diverse verenigingen minder groot is. Anderzijds krijgt ons rijke verenigingsleven een flinke knauw, want hoe hou je leden nu betrokken bij de vereniging? Dit seizoen geen voetbalwedstrijden meer, geen muziek meer, geen toneel en ga zo maar door. Al die activiteiten leverden in ons Dorpshuus mooie waardevolle ontmoetingen op. Deze staan tijdelijk geparkeerd. Gezondheid gaat voor alles.


Achter de schermen zijn we nog steeds druk bezig met een aantal in gang gezette projecten zoals; “Levend landschap” , woonwensenonderzoek, het versterken van de samenwerking binnen het dorp en de toekomst van ons Kerkgebouw en Dorpshuus.


Op dit moment blijkt maar eens te meer hoe belangrijk de destijds gezette stap tot bundeling van activiteiten is geweest. Als VDVV hebben we onlangs tijdens een verenigingsavond “op weg naar 2025” de aanzet gegeven tot een verdere vorm van samenwerking binnen ons dorp. We hebben die avond een uitspraak aangehaald van Wim Pruijn: “Als je bang bent voor morgen, moet je vandaag wat doen “. Een uitspraak destijds als voorzitter van GWVV bij de realisatie van ’t Dorpshuus. De recent in gang gezette verbouwing van ’t Dorpshuus moet doorgaan om het kloppend hart van ons dorp toekomstbestendig te maken. Aan de andere kant heeft het bestuur te maken met de dagelijkse realiteit en worden nu grote financiële klappen uitgedeeld door de huidige overheidsmaatregelen.
Ook de aanpassingen van het straatwerk aan de voorzijde van het Kerkgebouw staan nog steeds in de planning. Hetzelfde geldt voor de verbinding tussen “kerk en kroeg”, de overkapping. Als dorp hebben we geïnvesteerd in gebouwen die voor het dorp nu en naar de toekomst van grote waarde zijn. Samen zetten we ons in deze gebouwen te behouden, waarbij we zoeken naar financieringsvormen, maar ook naar inhoudelijke invulling. We zijn daarbij ook afhankelijk van de gemeente. Helaas hebben we op verscheidene vragen, na meer dan een jaar, nog steeds geen antwoorden.
We hopen dat we, zodra we het virus met elkaar verslagen hebben, samen de noodzakelijke stappen naar een toekomstbestendig dorp kunnen zetten. Want alle in de steigers staande verbouwingen, kunnen alleen gerealiseerd worden door ons grootste kapitaal: Onze verenigingsleden en inwoners van ons dorp. Als deze crisis ons één ding geleerd heeft is dat welvaart betrekkelijk is, maar welzijn iets is van alle tijden. Welzijn en Naoberschap wat ons betreft de kracht van ons dorp. Kijk naar elkaar om! Samen maken we dat het nu en in de toekomst in Varsselder -Veldhunten niet alleen goed wonen is, maar bovenal goed laeven is.

 

Leaven met mekaar. henry wezenberg

Delen