’t Dorpshuus heeft € 5000,- ontvangen van het Rabobank coöperatiefonds voor de uitvoering van het projectplan ‘Jong en Oud samen op weg naar de toekomst’. Met het projectplan wil het stichtingsbestuur ’t Dorpshuus voorbereiden op de toekomst door in te zetten om meer activiteiten, duurzaamheid en toegankelijkheid.
Het bestuur is de Rabobank zeer dankbaar voor deze bijdrage.

Op een speciaal daarvoor georganiseerde middag werd de cheque overhandigt aan Freek Ditters en Joris ten Have van het stichtingsbestuur. Door hen werd ook in het kort aan de andere aanwezigen (die ook een bijdrage ontvingen) verteld waar het geld voor gebruikt gaat worden.

Hieronder een aantal foto’s van de uitreiking van de cheque.