Jaarverslag VDVV 2018.

Een jaar van van frustratie, maar ook van resultaten.

Het einde van 2019 ligt al bijna voor ons, terwijl we als VDVV het jaar 2018 nog moeten afsluiten. Sommige projecten hebben dit jaar veel tijd en energie gekost van onze bestuursleden, waardoor o.a. de jaarvergadering en dit jaarverslag van het jaar daarvoor nogal op zich lieten wachten. Nieuwe bestuursleden zijn dan ook zeer welkom en zelfs van levensbelang omdat dit jaar enkele bestuursleden te kennen hebben gegeven te willen stoppen!

Hoofdstraat
2018 is het jaar waarin de eerste werkzaamheden aan de Hoofdstraat begonnen, die in 2019 zijn afgerond. We mogen trots zijn op het resultaat dat door burgerinitiatief tot stand is gekomen, met dank aan de projectgroep.

Glasvezel
In 2018 werd door de VDVV begonnen met het inventariseren van de behoefte aan glasvezel. Varsselder was aangemerkt als ‘grijs’ gebied wat dit proces langdurig maakte. In Veldhunten, een wit gebied, werd in 2018 al glasvezel aangelegd
In 2019 zijn uiteindelijk via Glasvezel Buitenaf de benodigde aansluitingen bijeengebracht en zijn de eerste werkzaamheden deze maand begonnen.

N817 rotonde Luemes / afsluiting Hoofdstraat
Een van de tijdrovende en frusterende projecten is de ‘N817’. Zoals u heeft kunnen lezen, zijn de gemeente en provincie van plan om het oorspronkelijke plan door te zetten. Dit betekent afsluiting van de Hoofdstraat voor auto’s, met o.a. als gevolg een drukkere Varsselderseweg maar ook in het dorp een toename van verkeer en een wijziging aan verkeersstromen. Als VDVV maken we ons hierover sinds 2017 al grote zorgen. In 2018 is hierover regelmatig contact geweest met de gemeente, en politieke partijen. In 2019 hebben we als VDVV ingesproken tijdens een gemeenteraadsvergadering.
Dit mocht allemaal niet baten. Uiteindelijk is in oktober 2019 het definitieve verkeersbesluit genomen door gemeente en provincie. We leggen ons niet neer bij dit verkeersbesluit zoals het er nu definitief ligt. We hebben inmiddels de vervolgstap genomen, die inhoudt dat we beroep aan hebben getekend bij de Rechtbank Gelderland. Daarnaast hebben we een verzoek ingediend tot een verlopige voorziening. Dit is een vraag om de (voorbereidende) werkzaamheden op korte termijn te stoppen.

Gemeente
De communicatie met de gemeentelijke overheid is een traject van vallen en opstaan. Burgerparticipatie is een mooi woord , maar er invulling aangeven blijkt niet altijd even makkelijk.
De werkzaamheden en de daarmee samenhangende besparingen die gerealiseerd worden bij bijvoorbeeld het project ‘de Hoofdstraat” moeten wel gewaardeerd en gecompenseerd worden vanuit de overheid. Gebeurt dit niet, dan blijft burgerparticipatie alleen een mooi woord dat de overheid gebruikt wanner het hen uitkomt. Wij als dorpsgemeenschap hebben laten zien dat als de overheid durft los te laten en slechts faciliteert er mooie zaken mogelijk zijn. Met een win / win situatie voor burger en overheid

Activiteitenplatform
In 2014 heeft de VDVV het initiatief genomen tot samenwerking van de verschillende activiteitencomité's.
Als Dorpsbelangen V-V hebben we een paraplu functie gecreëerd voor diverse partijen in ons dorp.
Een paraplu waar zij onder schuilen, kennis kunnen delen en kosten kunnen besparen.
Op dit moment vallen het Oranjecomite, het Actiecomite, de Kivada en de Vereniging Vrouwen Actief Varsselder – Veldhunten onder de paraplu van het Activiteitenplatform.
Uiteraard zijn andere partijen die willen aanschuiven van harte welkom. Daarnaast willen we namens alle partijen nogmaals benadrukken dat activiteiten alleen georganiseerd kunnen worden bij voldoende vrijwilligers. Interesse?, laat het ons weten!!

Dorpsvisie
We zijn begonnen met de kaders te stellen voor een “dorpsvisie 2025”. Een dorpsvisie die een plek moet krijgen in de nieuw te ontwikkelen omgevingsvisie die vanuit de gemeente wordt aangestuurd. In 2018 hebben we een dorpsbrede enquete in laten vullen door de dorpsbewoners die onder andere als basis dient voor deze dorpsvisie. Samen met de DKK (vereniging van Dorpshuizen en Kleine Kernen) willen we samen met een aantal inwoners de dorpsvisie meer handen en voeten gaan geven. We zijn hiervoor op zoek naar mensen die plaats willen nemen in de werkgroep!

Samenwerking
Binnen het dorp constateren we als VDVV dat de samenwerking de komende jaren verder zal moeten worden ontwikkeld tot een nog innigere vorm. Hiermee worden de meeste win/win situaties gecreëerd. We zien bijvoorbeeld dat bestuursfuncties moeilijker in te vullen zijn en vrijwilligers moeilijker te vinden zijn. Hoewel op veel plekken in ons dorp toenadering tot elkaar wordt gezocht, blijft samenwerken een werkvorm die een actieve houding vraagt. Natuurlijk met het oog op en respect voor ieders identiteit, maar wel een gedeelde blik op de toekomst!

Activiteiten en voorzieningen
In 2015 is “Anschoev’n” gestart. Dit is een activiteit waarbij oudere dorpsbewoners 1x per maand mogen aanschuiven om gezamenlijk te eten in ’t Dorpshuus. “Anschoev’n” is een laagdrempelige activiteit waarbij het eten een hulpmiddel is en het maken van contacten het doel. Dit initiatief loopt prima, elke maand weten zo’n 30 dorpsbewoners de weg te vinden naar ’t Dorpshuus. Wilt u ook een keer “Anschoev’n” meldt u gewoon keer aan. U bent van harte welkom! Aanmelden kan bij Els Versleijen. Haar mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Groene Belevingsruimte
Ook dit jaar hebben kinderen van Pius X tijdens het seizoen mogen genieten van al wat leeft, groeit en bloeit in de “groene belevingsruimte” Kinderen leren eromgaan met dieren én mogen live meekijken in de wondere wereld van de bij en het belang ervan. Ook leren ze veel van de werkzaamheden in de moestuin. Dit alles is alleen mogelijk dankzij de volwassen vrijwilligers die wekelijks klaar staan om de kinderen te ondersteunen in de “groene belevingsruimte”.

Pius X
De afgelopen jaren hebben we veel nieuwe (piep)(jonge) inwoners mogen begroeten. Een mooie ontwikkeling, die bijdraagt aan de vitaliteit van ons dorp. We zijn een dorpsgemeenschap die openstaat voor iedereen. We zijn trots op onze basisschool die springlevend is en weer groeit aan de onderzijde. Een basisschool met de geborgenheid van een kleine school, maar met de faciliteiten van een grote brede school zoals een eigen bibliotheek, een compleet kunstgrasveld, sportzaal, yogalessen en wekelijks (praktijk)les in schaken bij de ouderensoos of de “Groene Belevingsruimte”.

Oosterlicht
In 2018 is het Oosterlicht ook naar Varsselder-Veldhunten gekomen. Onder het genot van ware chocomelk en gluwein en met de klanken van de Huttenpiepen werd het vanaf ‘t Dorpshuus onstoken op 15 december. Het licht staat symbool voor verbinding, juist tijdens de donkere dagen. Verbinding binnen ons dorp, maar ook over de grenzen van ons dorp. Ook in 2019 zal het Oosterlicht weer schijnen. We zoeken nog een sponsor /sponsoren om dit financieel helemaal rond te maken.

Website
Ook de website van Varsselder-Veldhunten verbindt. Iedere vereniging of comité heeft zijn eigen gedeelte, maar komt samen op de voorpagina. Wij noemen het daarom ook wel ons digitale ‘Dorpshuus’. In 2018 werd onze website 46.000x bezocht.
Ook andere dorpen zijn hierover enthousiast geraakt. In 2018 is er gestart met een samenwerking met Comité Leefbaarheid Megchelen en Dorpsraad Gaanderen en zijn er op deze manier websites gebouwd voor deze dorpen. In 2019 is die van Megchelen in de lucht gegaan.

Draagvlak
Het aantal leden van de VDVV is in 2018 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2017.
Draagvlak is voor ons als belangenvereniging essentieel. Intern voor realisatie van initiatieven binnen het dorp, maar ook richting de gemeentelijke en provinciale politiek. Wij als bestuur van VDVV willen er ons hard voor maken om de belangen van ons dorp te vertegenwoordigen en de leefbaarheid in ons dorp te behouden. U kunt ons helpen door lid te worden van VDVV (als u dat nog niet bent) en ons noodzakelijke input te geven.

Mocht u nog geen lid zijn, dan kunt u zich via de website aanmelden of via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Voor slechts €4,- per jaar. Hoe meer dorpsbewoners lid zijn,des te groter ons draagvlak. Dit is essentieel om zaken te kunnen bewerkstelligen.

DAARNAAST ZIJN WIJ DRINGEND OP ZOEK NAAR NIEUWE BESTUURSLEDEN!!