Wethouder tovert een fietssluis uit haar hoge hoed.

Al sinds een aantal jaar is de VDVV op basis van input vanuit de inwoners bezig met de plannen van de provincie en gemeente voor de N817.
Op 13 maart hebben wij ingesproken bij de raadscommissie Fysieke Leefomgeving (VDVV laat van zich horen) om de raadsleden nogmaals onze zorgen kenbaar te maken.
De wethouder heeft ons toen toegezegd met de provincie nogmaals in gesprek te gaan.Tot onze verbazing hebben wij nu op de video (zie onderstaand) van de laatste commissievergadering vastgesteld dat er zonder overleg met ons in dit gesprek over een fietssluis gesproken is. Een fietssluis op een 50 km weg in Doetinchem wordt als vergelijk genomen, de N817 is echter een 80 km weg! Laat staan dat groepen en mensen met grote fietsen (bakfietsen/rolstoelfietsen) hier überhaupt veilig kunnen staan of doorheen moeten!
 
Helaas hebben wij van de raad tijdens de commissievergadering mooie woorden gehoord en begrip voor onze zorgen, maar het lijkt wederom bij woorden te blijven.Ondertussen zijn de concept verkeersbesluiten vanuit de provincie en gemeente echter wel gepubliceerd en dendert de trein dus gewoon verder.

Het is dus wat ons betreft nu tijd voor actie! We willen een zienswijze (=bezwaar) in te dienen. Hiervoor zullen we een petitie starten om de mening van alle inwoners te horen. Uw mening is hierbij van groot belang! Daarnaast willen we ons hierbij laten ondersteunen door een verkeersdeskundige. Ook gaan we werken aan een speciale dossierpagina die binnenkort op onze website zal verschijnen met alle informatie van het proces en de gang van zaken tot nu toe.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. In de tussentijd bent u van harte welkom bij het gemeentehuis om de huidige plannen in te zien!

N817 veilig? Ja, maar wel met ons dorp!