Meer dan een half jaar lang, vanaf oktober 2018 was de Hoofdstraat in Varsselder een grote bouwplaats. Door Hoornsta Infrabouw werd de hele straat in 3 fasen grondig onder handen genomen. Na een aantal maanden flinke overlast, wordt nu het eindresultaat zichtbaar. Het grijze versleten  asfalt is vervangen door straatwerk in verschillende kleuren en er zijn parkeervakken en groenstroken gemaakt.

Voor de veiligheid van alle voetgangers is er nu een vrijliggend voetpad en op het plein tegenover de kerk is een ontmoetingsplek gerealiseerd. In dit plein is het logo van het O.L.V. Gilde verwerkt en bij de school is op 3 plaatsen in het straatwerk duidelijk te zien waar de schoolzone begint. De komende weken zal er nog de fishing touch plaatsvinden. De 1e stap is hierin al gezet. De nieuwe verlichting staat. Ook "het groen" is geplant. Het is mooi om te zien dat ook de schooljeugd hier haar steentje aan bijgedragen heeft. Zo is het een plan geworden voor en door het dorp gerealiseerd. Dat we het een ieder niet naar de zin hebben kunnen maken is een gegeven.  Maar dat is nu eenmaal zo als je in een dorp /wijk /stad woont. De een wil meer groen de ander meer parkeervakken. Er is gezocht naar een balans tussen beide. Hierbij is uitdrukkelijk gekeken naar de wensen vanuit de bewoners:

  • •Groene inrichting
  • •Dorpsgevoel
  • •Veiligheid (als voetganger)
  • •Geen wegversmallingen

Bijzondere punten naar voren halen:

  • •Dorps /kerkplein
  • •Schoolzone

De komende weken zullen vast en zeker gewenning van een ieder vragen, maar met de goede wil van een ieder gaat dit vast goed komen. Sociale controle op de snelheid  en parkeergedrag van uw mede inwoner mag. Het voorkomt dat er naderhad gehandhaaft moet worden. Daarnaast  komt het de veilgheid van een ieder, jong en oud ten goede. Ook willen we benadrukken dat we bij de herinrichting uitgegaan zijn van openbare parkeervakken. Afvalcontainers plaatst u gewoon op een bestraat deel.

beplanting1

IMG 20190401 WA0000 Kijk meer