Afgelopen woensdagavond heeft een afvaardiging van het VDVV bestuur gebruik gemaakt van het inspreekrecht binnen onze gemeente.

Tijdens de vergadering van de commissie Fysieke Leefomgeving (FL) heeft de VDVV nogmaals haar zorgen en gedachten aan de commissieleden kenbaar gemaakt maken met betrekking tot de voor dit jaar geplande werkzaamheden van de provincie aan N817 (Oude IJsselweg).
Wij hebben in meerdere brieven, maar ook op een door ons georganiseerde avond in ’t Dorpshuus te Varsselder-Veldhunten al aan de partijen binnen de raad kenbaar gemaakt dat wij ontevreden zijn over de plannen die voorliggen. Plannen waarbij wij nauwelijks actief betrokken zijn geweest. In een op 31 juli 2018 verstuurde e-mail is op chronologische volgorde en met als bijlagen alle brieven en e-mails de complete gang van zaken sinds 2016 aan alle partijen uitgelegd. Jammer genoeg hebben wij destijds hierop weinig tot geen reacties mogen ontvangen.

Door nu gebruik te maken van ons inspreekrecht hopen we alsnog in dialoog te komen als belanghebbende. Wij streven naar toekomstgerichte oplossing die niet alleen recht doet aan het begrip verkeersveiligheid, maar zeer zeker ook recht doet aan het begrip leefbaarheid. In onze optiek zijn in het geval N817 zowel verkeersveiligheid en leefbaarheid aan de orde.

pdfLees hier ons betoog

Bekijk hier het fragment

Delen