Afgelopen woensdagavond presenteerde de werkgroep onder grote belangstelling de door inwoners ontwikkelde plannen voor de herinrichting van de Hoofdstraat naar een dorpsstraat. Een herinrichting gebaseerd op wensen van de inwoners en met een duidelijke link naar de historie. De vele aanwezigen werden eerst nog even bijgepraat middels een korte presentatie over het proces dat de werkgroep heeft doorlopen. Presentatie-Hoofdstraat-projectgroep-25-04-2018-projectgroep.pdf

Vervolgens werd kort de planning weerggeven van de werkzaamheden zoals nu bekend. De bedoeling is als alles volgens planning verloopt de werkzaamheden aug./ sept. gaan starten. Dit zal gefaseerd gebeuren. Nadere informatie volgt hier nog over. Na uitleg van de planning was er voor de aanwezigen de mogelijkheid om de uitgewerkte tekening afgedukt op een paneel te bekijken. Hier werd veel gebruik van gemaakt. De aanwezigen complimenteerden de werkgroep vanuit het dorp met de geleverde prestatie. Een project waar vanuit de werkgroep heel veel uren  in zijn gestoken. Een mooi voorbeeld hoe het dorp, in goede samenwerking met de gemeente, weer zelf invulling geeft aan een wens. Hoe? door gebruik te maken van de kracht van burger. Het blijkt dus dat het loont om als dorpsgemeenschap een duidelijke visie te hebben naar de toekomst. Helpt u mee de visie 2025 te ontwikkelen? Vul de dorpsenquete in als u dit nog niet gedaan heeft.

Hieronder ziet u de metamorfose van Hoofdstraat naar dorpsstraat. U kunt ook het ontwerp bekijken op een paneel, deze staat in 't Dorpshuus.

 

20180425 202059  2018 04 23 presentatietekening Hoofdstraat Varsselder