Het jaar 2017 zit er al weer bijna op.  Als VDVV mogen we terug kijken op een jaar waarin het nodige gerealiseerd is. Sommige zaken zijn tastbaar, zoals de realisatie van een speel- en beweegplek voor Jong en Oud aan de Leemlandseweg.  Een plek gerealiseerd door en voor het dorp. Andere zaken die nog in ontwikkeling zijn, zoals realisatie glasvezel , aanpassingen N817 en herinrichting van de Hoofdstraat hebben achter de schermen veel energie en tijd gekost.

Dorpsvisie

Daarnaast zijn we begonnen met de kaders te stellen voor een “dorpsvisie 2025”. Een dorpsvisie die een plek moet krijgen in de nieuw te ontwikkelen omgevingsvisie die vanuit de gemeente wordt aangestuurd.

Voor deze dorpsvisie hebben we  uw inbreng als inwoner nodig. De visie gaat immers over uw leefomgeving nu maar ook naar de toekomst. We horen daarin in 2018 graag uw mening over.

Samenwerking

Binnen het dorp constateren we als VDVV dat de samenwerking de komende jaren verder zal moeten worden ontwikkeld tot een nog innigere vorm. Hiermee worden de meeste win/win situaties gecreëerd. We constateren bijvoorbeeld dat bestuursfuncties moeilijker in te vullen zijn en vrijwilligers moeilijker te vinden zijn. Hoewel op veel plekken in ons dorp toenadering tot elkaar wordt gezocht, blijft samenwerken een werkvorm die een actieve houding vraagt. Natuurlijk met het oog op en respect voor ieders identiteit, maar wel een gedeelde blik op de toekomst!


Activiteiten en voorzieningen

In 2015 is “Anschoev’n” gestart. Dit is een activiteit waarbij oudere dorpsbewoners 1x per maand mogen aanschuiven om gezamenlijk te eten in ’t Dorpshuus. “Anschoev’n” is een laagdrempelige activiteit waarbij het eten een hulpmiddel is en het maken van contacten het doel.  Dit initiatief loopt prima, elke maand weten zo’n 20 dorpsbewoners de weg te vinden naar ’t Dorpshuus. Wilt u ook een keer “Anschoev’n” meldt u gewoon keer aan. U bent van harte welkom!     Aanmelden kan bij Els Versleijen. Haar emailadres is  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een ander initiatief is de Jong-Inn V-V. Onder deze vlag organiseerden we vanuit het Activiteitenplatform een maandelijkse inloop in ’t Dorpshuus voor jongeren van 11 tot 16 jaar. Met veel succes mogen we stellen. Maandelijks kwam er een groep variërend tussen de 20-30 jongeren om elkaar te ontmoeten. Omdat er niet genoeg vrijwillige toezichthouders waren, waren we helaas genoodzaakt om deze activiteit te stoppen.

Er zal nog wel periodiek een ( Piep)Jong-Inn V-V georganiseerd worden. Dit zijn activiteiten voor kinderen van 2-10 jaar. Daarnaast staan we altijd open om, vraag-gestuurd, activiteiten op te zetten vanuit het activiteitenplatform, eventueel in samenwerking met een commerciële partij. Aanbod van vrijwilligers om deze activiteiten voor te bereiden en uit te voeren is hierbij wel een vereiste.

In dit licht mogen we het Actiecomité nog wel eens extra in de schijnwerpers zetten. Al 20 jaar verzorgen zij belangeloos als vrijwilligers, activiteiten zoals Sinterklaasoptocht, Palmpasen en Halloween.


 Pius X

De afgelopen jaren hebben we veel nieuwe (jonge)  inwoners mogen begroeten. Een mooie ontwikkeling, die bijdraagt aan de vitaliteit van ons dorp. We zijn een dorpsgemeenschap die openstaat voor iedereen. We zijn trots op onze basisschool die springlevend is en weer groeit aan de onderzijde. Een basisschool met de geborgenheid van een kleine school, maar met de faciliteiten van een grote brede school zoals een eigen bibliotheek, een compleet kunstgrasveld, sportzaal en wekelijks (praktijk)les in schaken bij de ouderensoos of de “Groene Belevingsruimte”.

Gemeente

 De communicatie met de gemeentelijke overheid is een traject van vallen en opstaan. Burgerparticipatie is een mooi woord maar er invulling aangeven is niet altijd even makkelijk. Op zo’n moment laten we dat ook merken. De aanpassing van het groen aan de “ventweg /Berghseweg” was zo’n moment waarop we als VDVV op de rem getrapt hebben en richting de gemeente hebben aangegeven: “Vergeten jullie niet iets?” Dit traject loopt nu weer naar ieders tevredenheid.

 Bij de geplande aanpassingen N817 (Oude IJsselweg) liggen er nog een aantal concrete vragen van ons bij de gemeenteraad en B&W. We verwachten hierop op korte termijn antwoord op. Op basis daarvan zullen we ons vervolgtraject bepalen. De mening van u als inwoner van het dorp, zal daarbij meegenomen worden en essentieel zijn bij deze (juridische) vervolgstappen!                                                                                                                            

 

  

Van zo'n gemeenschap met een zo’n rijk verenigingsleven wil je toch onderdeel van uitmaken?   De decembermaand is bij uitstek een maand om van en in ons dorp te genieten en te ontmoeten. Momenten zoals de Winterfair, Kerstviering in de kerk (24 december), Piep Jong –Inn V-V (29 december) Jaarafsluiting /Potstoten in ’t Dorpshuus (30 december), Carbidschieten (31 december) lenen er zich er bij uitstek voor. Genoeg ontmoetingsmomenten, waarop het goed is om stil te staan bij het feit dat we het als dorp goed voor elkaar hebben, maar dat dit geen vanzelfsprekendheid is. We zullen we dit in gezamenlijkheid moeten blijven waarmaken!

Gemeente

De communicatie met de gemeentelijke overheid is een traject van vallen en opstaan. Burgerparticipatie is een mooi woord maar er invulling aangeven is niet altijd even makkelijk. Op zo’n moment laten we dat ook merken. De aanpassing van het groen aan de “ventweg /Berghseweg” was zo’n moment waarop we als VDVV op de rem getrapt hebben en richting de gemeente hebben aangegeven: “Vergeten jullie niet iets?” Dit traject loopt nu weer naar ieders tevredenheid.

Bij de geplande aanpassingen N817 (Oude IJsselweg) liggen er nog een aantal concrete vragen van ons bij de gemeenteraad en B&W. We verwachten hierop op korte termijn antwoord op. Op basis daarvan zullen we ons vervolgtraject bepalen. De mening van u als inwoner van het dorp, zal daarbij meegenomen worden en essentieel zijn bij deze (juridische) vervolgstappen!                                                                                                                            

Draagvlak

Draagvlak is voor ons als belangenvereniging essentieel. Intern voor realisatie van initiatieven binnen het dorp, maar ook richting de gemeentelijke en provinciale politiek. Wij als bestuur van VDVV willen er ons hard voor maken om de belangen van ons dorp te vertegenwoordigen en de leefbaarheid in ons dorp te behouden. U kunt ons helpen door lid te worden van VDVV (als u dat nog niet bent) en ons noodzakelijke input te geven.

 

Want VDVV is Varsselder -Veldhunten en dat zijn wij met zijn allen!!

 

Delen