Back to Top
Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

Dit formulier kunt u online invullen en verzenden

*Vereiste informatie.
Naam *
Adres *
Postcode *
E-mailadres *
Datum aanmelding *
IBAN-Rekeningnummer *

Geeft hierbij aan lid te willen worden van Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 4,00 per kalenderjaar. 

Bevestiging lidmaatschap, danwel controle lidmaatschap aan VDVV *
Ja ik wordt lid van VDVV, tot wederopzegging
Kijk voor mij na of ik al lid ben. Zoniet, neem contact met mij op