Back to Top
Ken uw wijkagent
woensdag 25 oktober 2017
Mijn wijkagent. U kunt mij benaderen via het algemene politienummer 0900-8844, of via een...
Het belang van een belangenvereniging
woensdag 28 september 2016
Gebiedsmakelaars zijn op het gemeentehuis de spreekbuis van de inwoners. Bij de inwoners juist...
Een veilige woonomgeving, daar hebben we allemaal baat bij. Elke vier jaar stelt de gemeenteraad van...
Nieuws van de gebiedsmakelaar
zondag 31 januari 2016
Heeft u een idee? Kom er maar mee!” Nog net niet letterlijk is deze slogan bij u als inwoner van...
Maak kennis met onze gebiedsmakelaar
dinsdag 10 november 2015
Op verzoek van de Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten gaat onze gebiedsmakelaar van de...