Back to Top

Dorpsbrede Enquete

Logo VDVV transparant

Beste mede-dorpsbewoners,

Als Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten zijn we continu bezig met de toekomst van ons dorp. Wij vinden dat je als dorp een groot deel van de toekomst zelf kunt bepalen. Zeker nu de overheid steeds meer gaat overdragen naar kernen zelf en burgerparticipatie wil faciliteren.

Met de realisatie van ’t Dorpshuus 6 jaar geleden, hebben we een eerste belangrijke stap gezet door binnen het dorp de samenwerking met alle verenigingen te zoeken. Door het opzetten van een gezamenlijke website waren daarin eerder al onmisbare stappen gezet. Deze intensieve samenwerking vraagt een actieve en open houding van iedereen zodat ook in de toekomst het ‘goed leaven is in Varsselder-Veldhunten’.

Daarom vragen wij als VDVV opnieuw naar uw feedback en visie op verschillende onderwerpen die in ons dorp leven. Een aantal jaren geleden hebben wij voor het eerst een dorpsbrede enquête gehouden. De respons was dermate hoog dat we van betrouwbare en werkbare gegevens gebruik hebben mogen maken voor het opstellen van een activiteitenplan. Deze hebben wij gebruikt zowel als communicatiemiddel naar diverse (overheids)instanties als bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en activiteiten.

Op de laatste pagina vindt u een apart gedeelte van de enquête met betrekking tot glasvezel. Het betreft hier een interesse onderzoek naar glasvezel in de kern van Varsselder en heeft dus alleen betrekking op inwoners uit de kern zelf. De gegevens die wij hier van u vragen zijn tamelijk expliciet. De reden hiervoor is de mogelijk vragen vanuit marktpartijen die glasvezel aan leggen. Om hen te overtuigen van de wens naar glasvezel in de kern zijn deze gegevens nodig. Als VDVV zijn wij ervan overtuigd dat iedereen de beschikking moet kunnen hebben over glasvezel. Daarom hopen wij van harte dat u dit gedeelte in wilt vullen. Net als in het buitengebied breidt glasvezel de communicatiemogelijkheden per huishouden uit en verbetert uw concurrentiepositie (meer keuzes mogelijk) t.o.v. aanbieders.

Als VDVV staan we nu op het punt dat we opnieuw een stip op de horizon willen zetten en deze keer richting 2025. Ook nu willen weer gegevens uit een dorpsbrede enquête gebruiken voor het opstellen van deze dorpsvisie 2025 en daaruit het opstellen van een dorpsactiviteitenplan/agenda met concrete voorstellen. U wilt toch ook invloed uitoefenen op de toekomst van uw leefomgeving? We hopen daarom dat u de tijd wilt nemen om de vragenlijsten zo volledig mogelijk in te vullen en in te leveren. Voor iedere ingevulde en ingeleverde enquête... Zo kunnen we met z’n allen blijven zeggen:

“Waargemaakt door en voor het dorp”

Alvast bedankt voor uw tijd en moeite!

Om met de enquete te beginnen moet u eerst onderstaand vakje voor 'Ik ben geen robot' aanvinken. Daarna kunt u de enquete starten door op 'Start Survey' te klikken.

 De door u ingevulde gegevens zullen vertrouwelijk door ons worden behandeld.
Uitkomsten zullen alleen getotaliseerd en geanonimiseerd gepubliceerd worden.
This question is required.

Even geduld...

Jaren, Maanden, Weken, Dagen, Uren, Minuten, Seconden
Jaar, Maand, Week, Dag, Uur, Minuut, Seconde
Poor, Average, Good, Very Good, Excellent
Cancel this rating!
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).