’t Dorpshuus is ondertussen al ruim 6 weken volledig gesloten en dit zal in ieder geval nog duren tot en met 19 mei. Mogelijk zijn de overheidsmaatregelen daarna nog langer van kracht. We verwachten dat er tot na de zomervakantie weinig tot geen activiteit zal zijn. Naast de reguliere activiteiten die op dit moment allemaal vervallen, zijn ook grote evenementen zoals toneel, Jan Riekentoernooi en de kermis afgelast. Dat heeft een behoorlijke impact, maar gelukkig staan we er financieel goed voor. Daarnaast hebben we door meerdere genomen maatregelen onze normale maandelijkse lasten terug weten te brengen. Jammer genoeg kunnen we (nog) geen gebruik maken van de huidige (financiële) overheidsmaatregelen.
We hebben deze week wel gehoord dat wij een bijdrage krijgen vanuit het coöperatief fonds van de Rabobank waar we erg blij mee zijn. Rabobank bedankt!! #rabohelpt


Het projectplan dat we eind vorig jaar hebben gepresenteerd, staat tijdens deze crisis voorlopig gedeeltelijk stil. Gedeeltelijk omdat de bouwaanvraag ondertussen ingediend is, maar ook omdat we als bestuur besloten hebben om met name maatregelen die ons juist helpen de lasten in deze periode te verlagen nu wél uit te voeren. Ook zal het dak van de gemeenschapsruimte vernieuwd worden, omdat deze aan vervanging toe is. Dit houdt concreet in dat er zonnepanelen geïnstalleerd zullen worden op het dak. Zodra het dak van de gemeenschapsruimte vernieuwd is, zal deze ook volledig voorzien wordt van zonnepanelen. Ook zal in de gemeenschapsruimte nieuwe verwarming en koeling worden geïnstalleerd door de installatie van airco units en zal de ventilatie vernieuwd worden. Panther Solar Systems, die de installatie van voorgenoemd gaat realiseren, heeft ook besloten ons project te willen sponsoren, waar we ook erg blij mee zijn.


Last but not least zijn we ook bezig om de huidige toegangsdeuren te automatiseren om het gebouw toegankelijker te maken, maar dit is nog niet helemaal rond.
We zijn ontzettend blij dat de provincie Gelderland, het Oranjefonds en VSB fonds als grootste financiële ondersteuners, ook de meerwaarde van het uitvoeren van dit deel van het project zien en dit hebben goedgekeurd. Hiermee zetten we een stap naar lagere lasten, maar ook een duurzamer en toegankelijker Dorpshuus dat voorbereid is op de toekomst.

Met betrekking tot de verbouw en aanbouw kunnen we nog niets met zekerheid zeggen. Uiteraard willen we deze nog steeds graag uitvoeren, maar willen eerst een beter beeld hebben van de toekomst zodra we uit deze crisis komen. Alle betrokken fondsen zijn in ieder geval op de hoogte en hebben ons uitstel verleend voor de uitvoering.

We hopen dat binnen afzienbare tijd er weer de mogelijkheid is om elkaar in de 'anderhalvemetersamenleving' te kunnen ontmoeten en we een ieder weer mogen begroeten. Dit zal een uitdaging zijn en vereist van ons allen waarschijnlijk het nodige aan aanpassingsvermogen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat we dit samen kunnen!

Blijf gezond!

Bestuur 't Dorpshuus

rabobank cooperatiefondspanther solar



logo pc jpg web vsbfonds pay off web

Logo Oranjefondslogo provincie gelderland