De publieksstemronde ligt ondertussen al achter ons en we willen iedereen die op ons gestemd heeft en anderen daartoe aangemoedigd heeft van harte danken!
De opnamedag voor onze aflevering van 'Dorpshuis van het Jaar' staat gepland op maandag 12 november. Deze aflevering wordt uitgezonden op zaterdag 1 december 2018.

De opnames beginnen die dag om ca. 13.30 uur. Angelique Kruger gaat helpen met het koken voor Anschoev'n, daarvoor gaat ze ook nog even naar de dorpstuin om groenten te halen. De middag staat in het teken van Anschoev'n.
Angelique gaat op deze dag ook het dorp in om de inwoners te vragen hoe ‘t Dorpshuus bekend staat in het dorp.
Van 19.00 tot 20.30 uur worden de andere activiteiten in 't Dorpshuus gefilmd.
Van 20.30 – 21.30 uur worden de scores bekendgemaakt die we van de andere beheerders hebben gekregen. We gaan dit met z’n allen op een beamer bekijken in de ontmoetingsruimte. Dit uur is er een Happy Hour, waarbij we een consumptieprijs van 1 Euro hanteren. We willen u van harte uitnodigen om bij de bekendmaking van de score aanwezig te zijn.

Indien u tijdens de opnames in 't Dorpshuus aanwezig bent kan het dus zijn dat u eventueel gefilmd wordt.

Daarnaast is op 1 december is de live finale in Arnhem van 14:00-18:00 uur en wordt de score van de jury, de publiekstemmem en uiteindelijke de winnaar bekend gemaakt. Zodra we hierover meer informatie hebben zullen we dit ook via de website en sociale media doorgeven.

happyhour