Back to Top

In 2003 is de Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten
(VDVV) gestart met een enquête om de wenselijkheid van een
gemeenschapshuis te inventariseren.
De reacties op dit onderzoek naar draagvlak waren zo
groot dat besloten is om een bijeenkomst te houden
met alle verenigingen.

Tijdens deze bijeenkomst hebben de verenigingen
unaniem besloten om gezamenlijk te streven naar
het realiseren van een gemeenschapshuis om de
gemeenschapszin en het rijke verenigingsleven
te behouden.

VDVV heeft daarna een notitie geschreven, waarin:
nut,noodzaak en aanbevelingen voor een
gemeenschappelijke ontmoetingsruimte is aangegeven.

Deze notitie is in oktober 2005 aangeboden aan
het college van B&W van de gemeente Oude IJsselstreek
met het verzoek om medewerking.
Het college heeft besloten om een haalbaarheidsonderzoek
uit te laten voeren in het kader van
de gemeentelijke visie 2020.

Varsselder-Veldhunten kreeg een pilotfunctie t.a.v.
het onderzoek naar mogelijkheden voor het realiseren
van een Gemeenschapshuis om de verenigingsactiviteiten
te bundelen, voor locaties voor woningbouw voor de lokale behoefte,
het oplossen van de verkeerssituatie in de Hoofdstraat
en de algemene aanpak van de groenstructuur.

Hieruit volgend is een projectgroep gevormd.
De projectgroep bestaande uit O.L.V Gilde,
G.W.V.V., Stichting Sportbelangen, VDVV en
de gemeente Oude - Ijsselstreek
Zij hebben een plan ontwikkeld dat financieel realiseerbaar is.

Namelijk het uitbreiden van het reeds bestaande
sportcomplex ''De Buitenham",zodat deze multifunctioneel
inzetbaar wordt.

In het Gemeenschapshuis werken verschillende partijen samen.
De dragers zijn de vier kernpartners. Zij bepalen mede het beleid.
Dit zijn de Voetbalvereniging GWVV, het OnzeLieve Vrouwe Gilde, de Stichting Sportbelangen
en de Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten.
Daarnaast zijn er participanten, zij huren incidenteel of regulier.
Zij hebben geen directe rol in het besturen van het Gemeenschapshuis.
Wel hebben ze een rol in de inhoudelijke samenwerking.

De volgende 22 verenigingen/organisaties hebben de intentieverklaring getekend:

 • Basisschool Pius
 • Kivada
 • De Zonnebloem
 • Maandag volleybal
 • Fanfare St.Gregorius
 • Vrouwen Aktief Varsselder- Veldhunten
 • Rode Rode Kruis soosgroep
 • Katholieke Bond Ouderen
 • Biljartvereniging
 • Schietvereniging (V.S.V)
 • Toneelvereniging"Kom es Kieken"
 • Volleybalvereniging Revolva
 • Carnavalsvereniging "de Zinkput"; EHBO
 • Wandelsportvereniging 't Lup
 • Oudercommissie
 • Oranjecomité
 • Actiecomité(Palmpasen, Sinterklaas, St. Maarten)
 • Stichting Fidessa
 • Volksdansgroep "Dosido"
 • Ouderengym
 • M.B.V.O
 • Juut & Co.