Allerzielenviering

Op 2 november a.s. om 19.00 uur wordt in het kerkgebouw van Varsselder-Veldhunten weer de jaarlijkse Allerzielenviering gehouden.

We gedenken dan met name onze dorpsgenoten, die sinds vorig jaar Allerzielen zijn overleden. We sluiten de herdenking af op het kerkhof, dat sfeervol verlicht zal zijn. Op deze speciale plek weten we ons verbonden met alle overledenen, ook met degenen die niet op ons kerkhof, maar elders hun laatste rustplaats hebben. Het koor Sereen zal passende liederen zingen.

U kunt tijdens deze viering weer een gebedsintentie laten lezen. Meer informatie over de opgave ervan, kunt u vinden in de Vreugdebode onder het kopje Varsselder-Veldhunten.

Iedereen is van harte welkom!

Hartelijke groeten,

Werkgroep "Sterk voor de Kerk"
Maria - Diane - Nelleke - Ingrid - Petra - Karin