Back to Top

LOGO-Gilde transparant tekst klein
 
 
HISTORIE

 
 
 
              
                         Het ontstaan van het Gilde en haar locaties

Deze plaquette is mogelijk de oorsprong van het feit dat
het Gilde de naam draagt van het Onze Lieve Vrouwe Gilde,
voorheen heette het gewoon het Gilt van Varsselder-Veldhunten.
Het jaarlijkse volksfeest van het Gilde, in latere jaren kermis
genoemd, werd in de 19e eeuw gevierd op boerendelen, wat
in die jaren gewoon was.

In 1877 werd er door het Gilde een tent van losse zeildoeken
aangeschaft en met de kermis bij toerbeurt in Varsselder en
Veldhunten opgezet. Deze tent werd ook verhuurd aan
buurtverenigingen en voor de rest van het jaar in een schuur
opgeslagen. In 1913 werd besloten om een vaste Gilde feesttent
te bouwen. De plaats waar dit gebouw moest komen bracht veel
tongen in beweging. Uiteindelijk werd het gezet op de grens
van beide buurtschappen. In 1914 kon in het "Feestgebouw",
zoals het werd genoemd, kermis gevierd worden en dit was
voorlopig tevens de eerste en laatste  kermis in dit nieuwe gebouw.

Met de knallen nog in de oren van het vogelschieten, kon men na
de kermis andere schoten horen toen de eerste wereldoorlog uitbrak.
Het feestvieren was gedaan en toen in 1917 een eigen parochie
werd gesticht, werd het "feestgebouw" uitverkoren als noodkerk,
omdat het toch leeg stond.

Na de oorlog in 1918 werd weer gebruik gemaakt  van een losse
tent om de kermis te vieren. Nadat de huidige kerk in 1927
werd gebouwd, kon het Gilde weer beschikken over het
"Feestgebouw" voor Gilde en parochiële gebeurtenissen. De
tijden hierna in de jaren dertig, verslechterden en ook het Gilde
kon zich maar net staande houden. Toen in 1940 de 2e 
wereldoorlog uitbrak kwamen de Gilde activiteiten opnieuw stil
te liggen en kreeg het "Feestgebouw" weer een andere bestemming.
In deze jaren diende het als opslagplaats voor graan en in de barre
winter van 1944-1945 waren de Duitse soldaten ingekwartierd.

Zij maakten gebruik van zeer primitieve kachels en konden maar
nauwelijks voorkomen dat het gebouw een keer in brand vloog.
Na de oorlog werd het gebouw opgeknapt en vanaf 1946 konden
er weer de kermis en andere dorpsactiviteiten in plaatsvinden.
In 1961 fungeerde het "Feestgebouw" een periode als noodschool,
omdat er een verbouwing plaatsvond in de Pius X- school. Tegen
het einde van de jaren zestig verkeerde de locatie van de
schuttersvrienden in zo'n slechte staat, dat het behalve voor de
kermis nog slechts gebruikt werd door fabrikanten als opslagruimte
voor kachels en meubels.

Na wat kleine reparaties werd alles eens bekeken en bleek dat
renoveren van het gebouw geen zin had. Men maakte een aanvaard
plan en met behulp van gemeente en overheidssteun werd nieuwbouw
geadviseerd, waarvan de kosten geraamd op ruim f 200.000,-. 
In 1976 werd het fraai ogende, maar in slechte staat verkerende 
"Feestgebouw" afgebroken en werd een begin gemaakt met de
nieuwbouw. Deze was in het voorjaar van 1977 klaar, zodat de opening
kon plaatsvinden. Er werd gezocht naar een toepasselijke naam,omdat
hetal allerlei namen toebedeeld had gekregen. Voor een combinatie werd
gekozen en Gildehuis "de tent" prijkt dan ook fier op de voorgevel.

Sindsdien vinden hier de vele vereniging- en dorpsactiviteiten weer plaats
en uiteraard de kermis. Hierbij werd het zo druk in "de Tent" dat men
bij dit volksfeest als haring in een ton stond. In 1991 werd dan ook
een losse tent bijgezet om de kermis in een wat veranderde structuur
te vieren. Hiermee is het eigenlijk weer net als voor 1914, toen men
ook in een losse tent kermis vierde.  

Na de intrede van 't Dorpshuus in 2012 vieren we de kermis op deze
locatie, wat uitermate geschikt is gebleken. 

In november 2023 zijn we begonnen met een viertal jeugdvendeliers.
Zij hebben tijdens de kermis zondag 2024 voor het eerst opgetreden. 
Ook is het korps sind 2024 aangevuld met schutters en een eigen commandant.