Uitnodiging voor alle leden voor de algemene ledenvergadering van de Vereniging Kerkgebouw Varsselder-Veldhunten

Datum: woensdag 25 maart 2020
Locatie: 20.00 uur in de kerk; inloop vanaf 19.30 uur 

Agenda:

1. Welkom door de voorzitter

2. Jaarverslag 2019 door de secretaris

3. Financieel verslag 2019 door de penningmeester

4. Verslag kascommissie

5. Lopende zaken en toekomstperspectief door de voorzitter

6. Rondvraag

7. Sluiting