UITNODIGING VOOR ALLE LEDEN VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
VAN DE VERENIGING KERKGEBOUW VARSSELDER-VELDHUNTEN

 

Datum woensdag 6 maart 2019
Plaats 20:00 in de kerk; inloop vanaf 19:30 uur

 

AGENDA

1. Welkom door de voorzitter

2. Jaarverslag 2017-2018 door de secretaris

3. Financieel verslag 2017-2018 door de penningmeester

4. Verslag kascommissie

5. Toekomstperspectief door de voorzitter

6. Rondvraag

7. Sluiting