Een onlosmakelijk bij Kerst behorend gevoel, bij binnenkomst in die letterlijke warmte van de mooi versierde kerk.

De kerk, als symbool van het kerstfeest in de meest brede zin van het woord, inclusief de saamhorigheid en de warmte van het samenzijn.

Een feest van licht!

Dank aan alle vrijwilligers die dit gerealiseerd hebben en de kerk een warm hart toedragen.