Over de Vieringen:

Een terugblik op de afgelopen woord en gebedsviering van 19 maart
Het thema van deze viering was Palm Pasen. Met gedichten en gebeden werd er stilgestaan bij de goede week. De woorden verraad, trouw aan je geloof blijven, vertrouwen op de goede afloop kwamen voor in de uitgekozen teksten voor deze viering. De CD muziek in de viering bracht ons in de film Jesus Christ Superstar.
Het aantal bezoekers van de viering en het aantal koffiedrinkers stemden de vrijwilligers erg tevreden. Dank hiervoor.

De eerstvolgende geplande vieringen zijn :

• de dodenherdenking op 4 mei a.s. aanvang : 19.30 uur. Met hierin om 20.00 uur
de 2 minuten stilte.
De organisatie is in handen van het 4-mei comité mmv het O.L.V.-gilde.
• een Maria-viering op zaterdag 21 mei. Aanvang 19.00 uur. Deze viering heeft als thema Meimaand Mariamaand. Met gebeden, teksten, en natuurlijk de Marialiedjes willen we Moeder Maria eren.

Aansluitend is er weer koffiedrinken.
Iedereen is welkom.


Bent u ziek, of kent u iemand in uw omgeving die ziek is en graag bezoek vanuit de kerk wenst, neem dan gerust contact op met ons.
Greet Offenberg tel. 0315-685664
Maria Dellemann tel. 0315-631743
Mensen (zieken en/of ouderen) die graag de communie thuis willen ontvangen, kunnen contact opnemen met Greet Offenberg. Tel. 0315-685664

Delen