EERSTVOLGENDE WOORD EN GEBEDS
VIERING IN DE KERK

ZATERDAG 13 FEBRUARI AS

THEMA : OP WEG NAAR PASEN


AANVANG : 19.00 UUR

IEDEREEN IS WELKOM


VOORGANGERS : UIT DE VRIJWILLIGERSGROEP

MUZIEK : VAN CD

Pasen