Back to Top

Nadat in 2012 een kunstgrasveld was aangelegd op sportcomplex De Buitenham deed de gemeente, een algemene oproep om ideeën aan te dragen voor de toekomstige bestemming van het 3e speelveld van voetbalclub GWVV. Na ontvangst van een vijftal reacties vond een selectie plaats, gevolgd door gesprekken met enkele initiatiefnemers.
Daarbij werden ook de mogelijkheden voor een dierenweide op het speelveld besproken. Uiteindelijk is dit gerealiseerd.
De initiatiefnemers hebben zich verenigd in de stichting “ Dierenweide Varsselder – Veldhunten”. Begin 2014 werd een begin gemaakt met de dierenweide.

De vereniging Dorpsbelangen Varsselder –Veldhunten ondersteunt dit initiatief inhoudelijk. In 2015 is naast de dierenweide ook een moestuin, hoogstamboomgaard en bijenstand gerealiseerd. Door al deze elementen spreken we dan nu van een echte “Groene BelevingsRuimte.”

De groene belevingsruimte is een sociaal initiatief. Een laagdrempelige plek waar kinderen leren omgaan met plant en dier. Een plek waar jong en oud samen bezig zijn en samen kennis delen. Een plek waar je als (school) jeugd leert kijken naar de natuur in de omgeving en het belang gaat inzien van biodiversiteit. Maar ook de essentiële rol van bijen in onze voedselvoorziening.

Een plek waar jong en oud samen gewassen verbouwen. Vervolgens samen door kennisoverdracht leren wat bv. een streekgerecht als “hete bliksem” is. Dit gerecht vervolgens bereiden in 't Dorpshuus en samen beleven hoe de stamppot smaakt. Een initiatief, dat zoals nu al blijkt, ouderen uit hun sociaal isolement haalt. Iedereen wordt gestimuleerd om samen actief en passief te genieten. Dit leidt tot onverwachte ontmoetingen. Het maakt dit initiatief tot een echte groene belevingsruimte waar Jong en Oud samen van genieten.

luchtfoto