Back to Top

Nieuwe Logo          Club van 100 Fanfare St. Gregorius

 

Doelstelling:
De Doelstelling van de Club van 100 is het werven van leden die fanfare Sint Gregorius een warm hart willen toedragen, door middel van een jaarlijkse donatie.

Doelgroep:
Iedereen die zich betrokken voelt bij onze vereniging en deze financieel wil ondersteunen. Dit kunnen zowel bedrijven als particulieren zijn alsmede leden en oud-leden.

Lidmaatschap:
- iedereen vanaf 18 jaar kan lid worden van de Club van 100
- De bijdrage per lid is minimaal €50 per seizoen en wordt gezien als donatie. Als dank voor de donatie wordt de naam van het lid vermeld op een bord / scherm tijdens alle optreden.
- Het lidmaatschap loopt van 1 mei t/m 30 april.
- Bij beëindiging van het lidmaatschap, welke schriftelijk dient te gebeuren, zal ook de naamsvermelding op het bord worden verwijderd.
- De aanvraag voor het lidmaatschap kan middels het invullen en ondertekenen van een machtigingsformulier. Betaling is in principe alleen mogelijk door het afgeven van een machtiging voor automatische afschrijving. Uitzonderingen worden getoetst en geaccordeerd door het bestuur.

Bestuur:
De commissie van de Club van100 bestaat uit minimaal drie leden, waaronder een voorzitter en een penningmeester/secretaris. De voorzitter onderhoudt de contacten met het bestuur .

Betalingsverkeer:
Vanwege het normaal gesproken beperkt aantal activiteiten/uitgaven gedurende een seizoen zal vooralsnog geen separate kascommissie worden ingesteld.

Besteding van middelen:
- De Club van 100 zal de besteding van middelen voor activiteiten en projecten altijd doen in het algemeen belang van Fanfare St. Gregorius.
- Alle leden van de Club van 100, maar ook alle leden van de Fanfare St. Gregorius kunnen wensen of ideeën inleveren, deze zullen dan in het bestuur beoordeeld worden
- Het bestuur van de Club van 100 zal de administratie van deze wensen en ideeën beheren.
- Bestuur Fanfare St. Gregorius, commissie Club van 100 en leden van de Club van 100 kunnen op ieder moment ideeën aandragen voor de besteding van de middelen van de Club van 100.

Verantwoording naar leden:
De Club van 100 zal haar jaarlijkse verantwoording afleggen via en tijdens de algemene leden vergadering van Fanfare St. Gregorius. Op deze algemene ledenvergadering kan desgewenst een mondelinge toelichting over de zaken van de Club van 100 worden gegeven.

Activiteiten:
Bij alle activiteiten wat door de fanfare St. Gregorius wordt georganiseerd, zullen de leden van de Club van 100 worden uitgenodigd.

Tot slot:
- Bestedingen kunnen nooit boven het beschikbare budget uitkomen.
- Bij eventuele opheffing van de Club van 100 vervalt haar opgebouwde vermogen aan Fanfare St. Gregorius.
- De Club van 100 is geen formele juridische vereniging.