Back to Top

 


 Club van Honderd

De Club van Honderd bestaat uit leden die Fanfare St. Gregorius een warm hart toedragen. Doel van de Club is financieel ondersteunen van de Fanfare.

Fanfare St. Gregorius is bij vele dorpsactiviteiten vertegenwoordigd, en zorgt voor de vrolijke en toepasselijke noot. De Fanfare is voor Varsselder-Veldhunten van onschatbare waarde en dat is al bijna 60 jaar lang! Activiteiten zoals de Kermis-, Carnaval-, Sinterklaas- en Koningsdagoptochten zijn niet voor te stellen zonder dat hier muziek bij is te horen.  De muziek is onmisbaar in het plaatselijke gebeuren. Ook bij sociale ontwikkelingen, zoals het leggen van contacten, jeugdopleidingen en bij serenades, vinden we de functies van de Fanfare terug.

Het  in stand te houden van de Fanfare is alleen mogelijk als de vereniging financieel gezond is. En daar is veel geld voor nodig. De Club van Honderd heeft als doel om hierin ondersteuning aan te geven.
Financiële ondersteuning voor het ontwikkelen van activiteiten zoals jeugdopleiding, aanschaf van instrumenten, bladmuziek en uniformen. Prioriteit is het ondersteunen van het Jeugdbeleidsplan. Hiermee wordt geprobeerd de jeugd enthousiast te maken voor het maken voor muziek en zich aan te melden voor een muzikale opleiding bij de Fanfare.

Ook belangstelling tonen voor de muzikale prestaties van het orkest behoren tot de “taken” van de leden van de Club van Honderd. Zij krijgen dan ook regelmatig informatie over het orkest en hun activiteiten.

Van de leden van de Club van Honderd wordt verwacht dat ze elk jaar een financiële bijdrage leveren. Om lid te worden wordt een bijdrage van minimaal € 50,00 euro per jaar gevraagd.
Mede hierdoor is Fanfare St. Gregorius in staat jeugdige talenten op te leiden om zodoende het voortbestaan en uitbreiden van de Fanfare te waarborgen.

 
Cheque club van Honderd

Op 3 november 2018 tijdens het Oktoberfest concert hebben Peter Kock en Leo Bruggeman, namens de Club van Honderd, een Cheque van maar liefst € 4000,00 euro aan de Fanfare aangeboden. Bestemd voor de aanschaf van de nieuwe kleding.