Back to Top

In 2014 heeft de VDVV het initiatief genomen tot samenwerking van de verschillende activiteitencomité's. We zijn daartoe in overleg gegaan met het Oranjecomité, het Actiecomité en de KIVADA. Omdat we allemaal voor ogen hebben om activiteiten te organiseren en ontwikkelen voor jong en oud, wilden we onze krachten bundelen. Uiteindelijk zijn we met het Oranjecomité en het Actiecomité in verregaand overleg tot het delen van zowel (nieuwe) ideeën als op financieel vlak. Een eerste aanzet was de Haloweenparty.

 Maar ook de streedance workshop enkele jaren geleden voorafgaand aan de kermis was een initiatief vanuit het Activiteitenplatform.

Sinds  2017 maakt ook de Kivada onderdeel uit van het platform.

Jong -Inn en " Dorpscafe" zijn andere voorbeelden van activiteiten.


Uiteraard zijn andere partijen die willen aanschuiven, van harte welkom. Daarnaast willen we namens alle partijen nogmaals benadrukken dat activiteiten alleen georganiseerd kunnen worden bij voldoende vrijwilligers. Interesse?, laat het ons weten!!

Vindt u bv. dat de streetdance workshop een vervolg hoort te krijgen. Dat kan bij voldoende deelname en vrijwilligers. Wij horen zien  u graag.

 

Logo Activiteitenplatform  VDVV logo.jpeg